musculo sportgeneeskunde homeopathie personalia contact

De praktijk is nu weer gewoon open, niet meer alleen voor spoedgevallen. Uitgangspunt zijn de richtlijnen die zijn opgesteld door het RIVM in samenhang met de maatregelen van het kabinet. Ik maak alleen afspraken met mensen waarvan ik met vrij grote zekerheid weet dat ze gezond zijn en dat ze niet vallen onder de risicogroepen zoals gedefinieerd door het RIVM.

Wanneer kunt u (nog) geen afspraak maken:

 1. U kunt geen afspraak maken als u behoort tot de groep kwetsbare mensen zoals gedefinieerd door het RIVM. Kwetsbare personen of mensen met een zwakke gezondheid zijn mensen van 70 jaar en ouder en mensen die een van deze aandoeningen hebben:
  • afwijkingen en functiestoornissen van de luchtwegen en longen;
  • chronische hartaandoeningen;
  • diabetes mellitus (suikerziekte);
  • ernstige nieraandoeningen die leiden tot dialyse of niertransplantatie;
  • verminderde weerstand tegen infecties:
   • door medicatie voor auto-immuunziekten;
   • na orgaantransplantatie;
   • bij hematologische aandoeningen (bloedziekten);
   • bij aangeboren of op latere leeftijd ontstane afweerstoornissen waarvoor behandeling nodig is;
   • bij chemotherapie en/of bestraling van kankerpatiënten;
   • een hiv-infectie (in overleg met behandelaar)
 2. U kunt geen afspraak maken als u (of een huisgenoot) één van onderstaande klachten heeft:
  (Neus-)verkoudheid, hoesten, kuchen of niezen, loopneus, keelpijn, verhoging (= tot 38 graden) of koorts (> 38 graden), kortademigheid, hoofdpijn, branderige ogen, moeheid, je ziek voelen, diarree.
  Pas nadat u 24 uur klachtenvrij bent kunt u een afspraak maken.

Aanvullende maatregelen in mijn praktijk

Wat vraag ik van u?

Mijn voorzorg maatregelen:

 

Mocht u zich niet prettig voelen om uw gemaakte dan wel bestaande afspraak na te komen, dan heb ik daar uiteraard, onder de gegeven omstandigheden, alle begrip voor.

Ik kijk er naar uit om u weer van dienst te zijn zoals u dat van mij gewend bent.

Rob Barthels

home