Personalia

'84 artsdiploma Universiteit van Amsterdam
'85-'86 militair arts
'86 acupunctuurdiploma
'88 huisartsenopleiding afgerond
'88 homeopathiediploma, lid VHAN
'88-'92 huisartswaarnemingen, aanvankelijk fulltime, later parttime
'88-heden homeopathiepraktijk opgestart, vanaf ’92 fulltime, als generalist in de eerste lijn werkzaam.
'03 basiscursus sportgeneeskunde, lid VSG
'03 na de basiscursus: start als NTFU-clubarts
'04 sportmedische aspecten van wielrennen
'04 start opleiding Manuele Geneeskunde , Eindhoven
'05 certificering door SCAS als wielrenkeuringsarts (door KNWU erkend)
'05 Cardiopulmonale aspekten van wielrennen
'05-'18 clubarts KNWU-vereniging
'06-'17 sportmedische rubriek in Fietssport magazine (NTFU)
'07 diploma manuele geneeskunde, lid RAMG/NVAMG
'09 Orthomanipulatie 1 en 2 (Sickesz)

wat is homeopathie
arts
consult
personalia
praktijkinformatie
wetenschap
zelfmedicatie
faq
musculoskeletale
sportgeneeskunde
links
klachtenregeling
home