musculo sportgeneeskunde homeopathie personalia contact

In het kader van de Algemene Verordening Gegevensbeheer (AVG) is het vanaf 25-5-2018 verplicht om aan te geven welke gegevens ik van u verzamel, wat het doel daarvan is en dat u altijd de baas blijft over uw gegevens.

Mijn website is beveiligd (HTTPS//www.barthels.nl), plaatst geen cookies en er worden geen IP-adressen verzameld.
E-mailen doe ik niet binnen mijn praktijk.

Welke gegevens verzamel ik van u in mijn arts-praktijk en met welk doel?

Als u telefonisch een afspraak heeft gemaakt (kan niet via de website) neem ik bij uw eerste bezoek de volgende gegevens van u op:

Praktisch: naam, adres, geboortedatum, burgerlijke staat, Burgerservicenummer(BSN) en klantnummer van uw zorgverzekeraar. Daarnaast krijgt u in mijn patiƫntenregistratieprogramma een patiƫntennummer.

Medisch: uw actuele medische klachten en uw medische voorgeschiedenis, met als doel om u geneeskundig te kunnen behandelen.

Wat gebeurt er met uw gegevens?

Ik werk alleen en zonder assistente. Uw gegevens worden alleen door mij gezien, vallen onder mijn beroepsgeheim en kunnen niet met anderen gedeeld worden tenzij u daarvoor toestemming heeft gegeven. Bijvoorbeeld overleg met of rapportage aan uw verwijzend huisarts of rapportage aan een verzekeringsinstantie in verband met een schadeclaim van u.

Hoe en hoe lang worden uw gegevens bewaard?

Uw praktische gegevens (zie boven) worden digitaal bewaard in een patiƫntenregistratieprogramma, waarin ook de brieven aan bijvoorbeeld uw huisarts zitten. Dagelijks wordt er een backup gemaakt. De computer(laptop) en het programma zijn met wachtwoorden beveiligd. De computer verlaat nooit de kamer en wordt bewaard in een afgesloten kast.

Uw medische verhaal/gegevens worden op papier bewaard in een afsluitbare kast.

Al uw gegevens bewaar ik minimaal 15 jaar, vanuit de overheid is dat verplicht gesteld.

U blijft de baas over uw gegevens !

Als u voor het eerst in de praktijk komt geeft u mij toestemming om uw gegevens (zie boven) te bewaren. U kunt altijd uw gegevens inzien, corrigeren, en vragen om verwijderen of meenemen. Ook kunt u uw toestemming om uw gegevens te bewaren weer intrekken middels een formulier dat in de praktijk aanwezig is. Als u een klacht mocht hebben over hoe ik met uw gegevens ben omgegaan bespreekt u dat met mij. Bent u niet tevreden over de uitkomst van het gesprek dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl .

R.J.W.M. Barthels, arts Kleinestraat 21, 5151AC Drunen. Tel. 0416-376904

home