musculo sportgeneeskunde homeopathie personalia contact

Consulten

Duur van een consult: 15-25 min.
Als u voor de eerste keer komt zijn er twee consulten achter elkaar nodig. In verband met de vergoeding door uw verzekeraar (dag-maximum) is het soms gunstiger om de eerste twee consulten op twee aparte dagen af te spreken.

Tarieven

- consult € 90,-

Betaling

Op het einde van het consult middels 'pinnen' of contant,
u krijgt de nota voor de verzekering direct mee.

Verhinderd?

Graag minimaal 48 uur of twee werkdagen van tevoren bericht.
Niet nagekomen of niet tijdig geannuleerde
afspraken worden in rekening gebracht.

Vergoeding verzekeraars

Kijk op de website van uw eigen verzekeraar voor de vergoeding of klik op deze link.

Kosten gemaakt binnen de aanvullende verzekering hebben géén invloed op het eigen risico !!

Betalingsvoorwaarden

betalingsvoorwaarden AVIG gedeponeerd bij Arrondissementsrechtbank te ’s Gravenhage op 6 november 2012 onder nummer 70/2012.

home