musculo sportgeneeskunde homeopathie personalia contact

Specialist in houding en beweging

Vanaf 1 januari 2017 is onze naam veranderd van OrthoManuele geneeskunde in Musculoskeletale geneeskunde (afgekort: MSK-arts). Met deze nieuwe naam sluiten we aan bij onze internationale collega’s : musculoskeletal medicine.

Een MSK-arts is een arts die zich na het artsexamen heeft gespecialiseerd in het onderzoeken en behandelen van klachten die samenhangen met houding en beweging. In de beroepsgroep MSK-artsen vindt u artsen met twee verschillende achtergronden: de Manuele artsen en de Orthomanuele artsen. De Manuele artsen hebben een opleiding voltooid bij de Artsenleergangen Manuele Geneeskunde in Eindhoven. De Orthomanuele artsen hebben een opleiding voltooid die omschreven wordt als orthomanipulatie of “methode Sickesz”.

Ik heb de opleiding Artsenleergangen Manuele Geneeskunde gedaan en zo het diploma Manuele Geneeskunde verworven. Daarna heb ik de opleidingsmodules Orthomanipulatie (Sickesz) gedaan zodat ik daar ook bekwaam in ben.
Al naar gelang wat zich voordoet zal ik kiezen welke methode (of een combinatie) het beste past in uw geval.

De Manuele geneeskunde houdt zich bezig met het onderzoek en de behandeling van klachten van het "bewegingsapparaat". Dit wil zeggen: wervelkolom, spieren en gewrichten van armen en benen. Het belangrijkst hierbij is het onderzoek van de gewrichten. Veel oorzaken van pijnklachten, b.v. "spierpijn", moet gezocht worden in een gestoorde beweeglijkheid van een gewricht. Dit laatste wordt ook wel een "blokkering” van het gewricht genoemd. Er wordt vooral gekeken naar de functie van de gewrichten( Orthomanuele geneeskunde kijkt meer naar de stand van de botten tov elkaar) Bij de manuele geneeskunde is het stellen van de juiste diagnose van groot belang voor het bepalen van de juiste behandeling. Vooral daarom wordt u door een arts onderzocht en behandeld. Een blokkering kan verschillende oorzaken hebben. Vaak is overbelasting van een gewricht als gevolg van een "rare" beweging, een ongeval of een slechte werkhouding de aanleiding tot het ontstaan van een blokkering. Meestal vindt men bij een patient meerdere blokkeringen. Ook komt het wel voor dat een blokkering in de nek de oorzaak is voor pijn onder in de rug. Een blokkering kan het meest effectief behandeld worden door middel van een "manipulatie". Dit is een handgreep waarbij een kleine zeer snelle beweging wordt gemaakt waardoor de bewegingsbeperking van het gestoorde gewricht wordt hersteld. Ook effectief is "mobilisatie" van een gewricht waarbij een kleine langzame beweging wordt gemaakt ter herstel van de beweeglijkheid.

Sommige patienten zien op tegen een manipulatie:
Een manipulatie is niet gevaarlijk mits deze wordt uitgevoerd door een deskundige arts (of manueel therapeut) en is voorafgegaan door een gedegen onderzoek. Soms wordt een knappend geluid gehoord bij de behandeling. Dit komt waarschijnlijk door verplaatsing van vloeistof in het gewricht en heeft niets met de botten zelf te maken. Het gewricht wordt door de manipulatie dan ook niet beschadigd. De meeste patienten ervaren een manipulatie als een kortstondig "vreemd gevoel", maar niet pijnlijk.

Hoe vaak moet er behandeld worden?
Meestal 3-6x. In het algemeen geldt dat indien na 3x geen duidelijke vooruitgang is geboekt wordt voorgesteld de behandeling te stoppen.

Verwijzing nodig?
Nee, ook als u niet bent verwezen door huisarts of specialist kunt u gewoon een afspraak maken.
Het liefst komt u met medeweten van of via verwijzing door de huisarts. Hij/zij is immers de centrale schakel in de gezondheidszorg en hij/zij beschikt bovendien over de informatie die voor de behandeling van belang kan zijn. Omgekeerd wordt, bij verwijzing, de huisarts schriftelijk op de hoogte gesteld van de bevindingen en de resultaten van de behandeling. De vergoedingen van de ziektekostenverzekeringen zijn per maatschappij en per polis verschillend. Een overzicht van de vergoedingen per verzekering kunt U vinden op de site van de Nederlandse Vereniging van artsen Musculoskeletale geneeskunde (NVAMG).Zie onder “links”.

home