musculo sportgeneeskunde homeopathie personalia contact

Het consult

De arts kijkt niet alleen naar de organen afzonderlijk als ook naar het totale functioneren van de mens, inclusief zijn geestelijk functioneren. Daarom vergt een consult meer tijd dan een consult bij een huisarts of specialist.

Door deze tekst kunt u zich voorbereiden op de vragen die tijdens het consult gesteld worden. Neem de tijd voor de volgende vragen en maak gerust aantekeningen om tijdens het consult niets te vergeten.

- Wilt u uw klachten zo nauwkeurig mogelijk beschrijven? Bijvoorbeeld: Wanneer zijn ze begonnen? Wat voelt u precies? Wanneer heeft u last? Welke invloeden maken de klachten erger of minder?
- Maak een overzicht van de ziekten en klachten die u vroeger gehad heeft. Eerdere behandelingen, zoals operaties en medicijnen geven aanvullende informatie.
- Hoe werkt uw gestel? Denk daarbij aan ontlasting, urinelozing, transpiratie, temperatuurregeling, seksuele functies en slaap.
- Uw karakter, uw reactie op verdriet, boosheid, alleen zijn e.d. en uw speciale gevoeligheden zijn belangrijke gegevens.

Hoe de keuze voor een homeopathisch geneesmiddel tot stand komt vindt u ook in het deel 'zelfmedicatie' van deze website. Daar worden enkele eenvoudige voorbeelden gegeven. De arts beoordeelt bij ieder consult uw gezondheidstoestand. Het kan voorkomen dat verder onderzoek of een andere behandeling noodzakelijk is. U wordt dan zo nodig terugverwezen naar uw huisarts. Reguliere geneeskunde en homeopathie vullen elkaar aan. U kunt daarom reguliere geneesmiddelen naast de homeopathische geneesmiddelen (blijven) gebruiken.

home