musculo sportgeneeskunde homeopathie personalia contact

Veel gestelde vragen

-Waaruit bestaan homeopathische geneesmiddelen?

-Hoe kan zo een kleine dosis geneesmiddel toch
lichamelijk effect hebben?

- Werken homeopathische geneesmiddelen langzaam?

-Wat is het verschil tussen klassieke en klinische homeopathie?

-Wat is het verschil tussen homeopaten en artsen die (ook) met homeopathie werken?

-Wanneer kan ik homeopathie gebruiken?

- Kun je homeopathische geneesmiddelen gebruiken naast reguliere medicatie?

-Voor wie is homeopathie geschikt?

-Moet je geloven in homeopathie voordat het werkt?

-Wordt homeopathie vergoed?

Waaruit bestaan homeopathische middelen ?

Homeopathische geneesmiddelen zijn afkomstig van mineralen, planten of dierlijke producten, dus ze zijn puur natuur. Allemaal zijn ze getest op mensen, uiteraard in een veilige dosering. Dierproeven zijn dus niet nodig! Omdat sommige stoffen in een onverdunde dosering giftig kunnen zijn, is Hahnemann zijn geneesmiddelen gaan verdunnen en schudden. Hij noemde dat 'potentiëren', krachtiger maken. In de praktijk bleek namelijk dat door het potentiëren de giftige werking verdwenen en de ge-nezende stimulans juist toenam! Dit verdunnen en schud-den gebeurt in stappen van 1 op 10 (D-potenties), 1 op 100 (C- of K-potenties) of 1 op 50.000 (LM- of Q-poten-ties).

boven

Hoe kan zo een kleine dosis geneesmiddel toch lichamelijk effect hebben?

Hoewel we nog steeds niet precies weten hoe homeopa-thische geneesmiddelen precies werken, is er onomsto-telijk bewijs (zie ook 'wetenschap') dat homeopathische medicijnen actief zijn en genezend effect kunnen hebben. Homeopathische geneesmiddelen blijken ook te werken bij baby´s en dieren (honden, katten, paarden en koeien) bij wie het placebo effect (dat je geneest omdat je gelooft dat je een goed medicijn hebt) niet kan optreden. Daarnaast zijn er natuurlijk de gedocumenteerde resul-taten van duizenden artsen die homeopathische genees-middelen voorschrijven of van hun miljoenen patiënten
die homeopathie gebruiken. Deze resultaten laten zien dat die kleine, op het individu afgestemde doses heel effectief zijn voor de gezondheid. Het is belangrijk te weten dat die kleine doses natuurlijk alleen hun werk kunnen doen als
de persoon daar gevoelig voor is. Het gaat er dus om
dat de arts het juist middel kiest. Als het verkeerde middel wordt gekozen, gebeurt er niets. Als het goede middel gekozen wordt, gedraagt het middel zich als katalysator van het eigen afweersysteem van de persoon in kwestie. Zodat de persoon uiteindelijk op eigen kracht geneest.

boven

Werken homeopathische geneesmiddelen langzaam?

Bij acute aandoeningen zoals koorts, werken homeopa-thische geneesmiddelen normaal gesproken snel.
Bij chronische aandoeningen werken homeopathische middelen meteen maar het effect is niet meteen merk-baar, genezing duurt beduidend langer. In tegenstelling tot reguliere geneesmiddelen die meteen werken maar vaak alleen de symptomen bestrijden, mobiliseren en verster-ken homeopathische middelen de bestaande eigen genezende kracht die er van nature al is.

boven

Wat is het verschil tussen klassieke en klinische homeopathie?

De naam 'klassieke homeopathie' geeft aan dat er gewerkt wordt volgens de richtlijnen van Hahnemann.
Dat betekent dat bij het zoeken naar een passend ge-neesmiddel men niet alleen kijkt naar de klacht of ziekte waar iemand mee komt maar er ook naar de diepere oorzaken, zowel lichamelijk als geestelijk.
Het geneesmiddel moet passen bij de gehele mens. Bij de 'klinische homeopathie' worden beproefde genees-middelen vooral voorgeschreven op basis van alleen de klachten. Deze vorm van homeopathie wordt nog wel toegepast door huisartsen en artsen of therapeuten die homeopathie 'erbij' doen.

boven

Wat is het verschil tussen homeopaten en homeopathisch artsen?

In Nederland zijn er ruim 400 artsen die homeopathie toepassen. De artsen die lid zijn van de Artsenvereniging voor homeopathie (VHAN) hebben na of tijdens hun geneeskundestudie (klassieke) homeopathie gestudeerd. Ongeveer 100 van hen zijn tevens huisarts of specialist. De andere 300 hebben zich helemaal toegelegd op de homeopathie, zoals ik, en werken vaak in nauwe samen-werking met huisartsen en specialisten.
Er zijn ook ongeveer 600 'klassiek homeopaten'. De meeste van hen zijn geen arts. Als zij lid zijn van de Ne-derlandse Vereniging voor Klassieke Homeopathie (NVKH) hebben zij naast (klassieke) homeopathie wel enige medische kennis, maar niet op universitair niveau en zonder praktijk ervaring.

boven

Wanneer kan ik homeopathie gebruiken?

- Zelfmedicatie: Homeopathie is heel goed zelf toe te passen bij kleine ongemakken of lichte verwondingen blessures en acute ziekten (zoals griep en infectie-ziekten). Hiervoor worden regelmatig cursussen gegeven door een VHAN arts. Zie ook : 'zelfmedicatie'.

-Op voorschrift van een arts voor homeopathie:
De grote kracht van de homeopathie ligt vooral in de behandeling van chronische aandoeningen. Voorbeelden zijn luchtwegaandoeningen, gewrichts-klachten, ontstekingen, huidaandoeningen, allergieën, maagdarmstoornissen, hoofdpijnen, slaapproblemen, maar ook klachten van psychische aard. Uiteraard zijn niet alle ziekten homeopathisch te genezen, maar in de praktijk blijkt dat er in zo'n 70% van de gevallen een duidelijke verbetering van de klachten optreedt. Als er een passend geneesmiddel gevonden wordt, zal in ieder geval de kwaliteit van leven verbeteren. Mensen voelen zich beter, ze zitten 'beter in hun vel'.

boven

Kun je homeopathische geneesmiddelen gebruiken naast reguliere medicatie?

Ja, in het algemeen kunnen homeopathische geneesmid-delen heel goed gebruikt worden naast reguliere medi-cijnen. Er zijn natuurlijk veel aandoeningen waarbij mensen niet zomaar zonder reguliere medicijnen kunnen, bijvoorbeeld bij suikerziekte en een te langzame schild-klier. Pijnstillers, ontstekingsremmers, middelen tegen hoge bloeddruk of astma kunnen niet zomaar worden verminderd of gestopt. Als homeopathie eenmaal aanslaat, kan er wellicht geminderd worden met sommige reguliere middelen. Maar dan altijd in overleg met de arts die de medicijnen heeft voorgeschreven.

boven

Voor wie is homeopathie geschikt?

Voor iedereen - mens en dier - van pasgeborenen tot hoogbejaarden en zwangere vrouwen! Kinderen reageren vaak wat sneller en gemakkelijker dan ouderen. Ze krijgen ook gemakkelijker hoge koorts en komen eerder van hun griep af dan ouderen. Bovendien is hun lichaam meestal minder belast met medicijnen en schadelijke stoffen.

boven

Moet je geloven in homeopathie voordat het werkt?

Nee, hoewel vertrouwen wel belangrijk is in iedere arts-patiënt relatie. Iedere behandeling, regulier of homeo-pathisch, heeft een bepaald placebo effect; het effect dat optreedt als je gelooft in een behandeling.
Dat homeopathie meer effect heeft dan het placebo-effect wordt duidelijke doordat het ook bij baby's en dieren genezing brengt. Zie ook 'wetenschap'.

boven

Wordt homeopathie vergoed?

Op dit moment worden de consulten van VHAN-artsen door de meeste verzekeringen grotendeels vergoed uit de fondsen van aanvullende verzekeringen. Ditzelfde geldt voor de geneesmiddelen die zij voorschrijven. Zie ook 'praktijkinformatie'.

home