musculo sportgeneeskunde homeopathie personalia contact

Klachtregeling AVIG

Mocht u ontevreden zijn over de bejegening of de behandeling die u gekregen hebt, dan kunt u een klacht indienen bij het secretariaat van onze beroepsvereniging AVIG te Bunnik via info@avig.nl of 06 14805117 (werkdagen 9-12 uur).

Uw klacht wordt overgedragen aan een klachtenfunctionaris die contact met u opneemt en u informeert over de afhandeling van uw klacht. Als deze afhandeling met bemiddeling van de klachtenfunctionaris niet leidt tot een aanvaardbare oplossing, dan kunt u zich vervolgens wenden tot een geschilleninstantie. Deze instantie beoordeelt de situatie juridisch, is bevoegd een oordeel uit te spreken en is tevens bevoegd een eventuele schadeclaim toe te wijzen.
De Stichting Geschilleninstantie Complementaire/Integrale Geneeskunde is bereikbaar op het volgende adres:

SGCIG
Voorburggracht 403
1724 NZ Oudkarspel

Telefoon: 06-27117316
info@sgcig.nl

home